Välkommen till DONEprint

Sommarhälsning från Done Print

Done Print är öppet för dina beställningar hela sommaren, dock har flera av våra leverantörer minskad personalstyrka eller helt stängt varför leveranstiden kan bli avsevärt mycket längre.

Vecka 29-30 har även vi på Done Print stängt. Ärenden som inkommer under dessa veckor behandlas därför först vecka 31. Övriga veckor är vi bemannade och tar som vanligt emot dina ärenden via support@done.se!

Med hopp om en betydligt soligare och varmare sommar än vår,
önskar vi på Done Print glad sommar!DonePrint är tjänsten för trycksaker online – ett snabbare och enklare sätt att beställa repetitiva trycksaker för ditt företag. Systemet är internetbaserat och patenterat.

Dina trycksaker finns som dynamiska malldokument på vår webbplats som hanterar allt från korrektur till attester och fakturering. Vi lägger in din grafiska profil och de delar du ska ha med i trycksaken och resultatet blir ett enhetligt utseende på allt ditt material. Tjänsten gör sen att du själv kan göra nödvändiga ändringar, godkänna korrektur och beställa det antal du behöver och då undvika hela den ibland krångliga och tidsödande manuella trycksakshanteringen.

Genom den smidiga hanteringen kan du spara stora pengar. Med betydligt lägre administrativa kostnader, avsevärt lägre kostnader för sättning och tryckning och dessutom lägre faktureringskostnader kan du spara pengar i alla led. Du sparar tid och pengar, och bibehåller dessutom ditt profilpaket intakt!

 

Vårt system är ett färdigt affärssystem som är lätt att integrera till ett befintligt inköpssystem. Särskilt smart för dig som beställer trycksaker ofta och behöver ändra uppgifter. Ni får en egen hemsida att börja använda direkt och ett eget konto. Bara att sätta igång.